Control Tower: Being in control of your supply chain
16/06/2017
Ready for the logistics blockchain revolution
05/07/2017
Show all

Klaar voor de logistieke Blockchainrevolutie

Blockchain is de volgende grote revolutie voor de logistieke sector, maar u hebt er waarschijnlijk nog niet van gehoord. Nochtans biedt het revolutionaire systeem tal van voordelen: transparantie, betrouwbaarheid en een veel grotere efficiëntie.

Wat is Blockchain?

Blockchain kan op vele manieren gebruikt worden voor logistieke toepassingen. “Bij de logistiek gaat het dan om een structuur waarbij bijvoorbeeld de verzender, de ontvanger en de transportfirma een deel van de blockchain beheren”, zegt Dimitri Verhelst, oprichter van blockchainspecialist Juru. “Ook instanties als de douane kunnen een node krijgen en zo input in een blockchain verwerven. Binnen de blockchain kunnen ze dan alle informatie opslaan. ”

Dat een blockchain zoveel informatie kan opslaan, biedt mogelijkheden. “Vandaag stelt de logistieke sector nog zeer veel vertrouwen in een aantal centrale autoriteiten, zoals de douane of een aantal databases van overheden”, zegt Verhelst. “Een blockchainstructuur maakt het mogelijk om niet langer beroep te moeten doen op centrale databases, die een gemakkelijk doelwit zijn voor mensen met kwalijke bedoelingen. De data binnen de blockchain wordt verspreid over het internet en zo minder kwetsbaar, terwijl de toegankelijkheid op hetzelfde peil blijft.”

Transparantie en betrouwbaarheid

De belangrijkste voordelen van een blockchain voor logistieke bedrijven zijn de transparantie en de betrouwbaarheid die het biedt. Elke transactie in de logistieke keten kan geregistreerd worden in de blockchain. Die kan te allen tijde door alle partijen geraadpleegd worden. Bovendien moeten zij ook de geschiedenis van alle transacties binnen de blockchain onderschrijven, wat de betrouwbaarheid van de informatie binnen de blockchain garandeert.

Een blockchain kan ook externe informatie verwerken en opslaan. “In geval van een zending bevroren vis kan er een thermometer toegevoegd worden aan de zending en kan de informatie van de thermometer opgeslagen worden in de blockchain”, zegt Verhelst. “ Zo kan een klant volledig op de hoogte blijven van het temperatuurverloop binnen het transport en kijken of de daarover gemaakte afspraken gerespecteerd worden.”

Smart Contracts

De Blockchainstructuur zet ook de deur open voor smart contracts. Daarbij worden de voorwaarden van het contract vastgelegd in de blockchain. Het geld voor de betaling wordt geblokkeerd via een externe partij. Als de verzender aan alle voorwaarden in het contract voldoet, wordt zijn geld automatisch uitbetaald. Als er problemen opduiken of er zijn fouten gebeurd, dan wordt het geld teruggestort aan de klant. Zo kan facturatie en betaling vervuld worden zonder dat menselijke input nodig is.

Smart Contracts en de blockchain waarop ze gebaseerd zijn, bieden dus de mogelijkheid voor een volledig geautomatiseerde keten, wat dan weer tot een veel grotere efficiëntie zal leiden. “Wat wel absoluut noodzakelijk is om van een blockchain een succes te maken, is de wil om samen te werken”, zegt Verhelst. “Het vereist ook een bereidheid om transparant te zijn en informatie met elkaar te delen. In de praktijk is dat vandaag soms nog moeilijk omdat het ingaat tegen veel van de huidige zakenmodellen die in zuilen georganiseerd zijn, maar gezien de voordelen wordt samenwerking en transparantie in de toekomst onvermijdelijk.”