Partner in the picture: Globis and BDO Crossroad
26/06/2018
Globis ontwikkelt dimensioning app met ‘Kinect’-technologie
03/07/2018
Show all

Partner in the picture: Globis and BDO Crossroad

Wat begon als een leertraject is intussen uitgegroeid tot een strategisch partnerschap. BDO Crossroad implementeert de Globis-software bij klanten en zoekt mee hoe verder te evolueren in de digitale wereld.

Globis werkt sinds twee jaar samen met BDO Crossroad. Een team van 8 consultants werd opgeleid om de software en de verschillende modules te implementeren bij klanten. Daarnaast positioneert BDO Crossroad de producten van Globis in haar netwerk en zorgt zo voor verdere business development. Met hun gezamenlijke knowhow en wederzijdse ondersteuning tillen de twee bedrijven de software naar een hoger niveau.

BDO Crossroad begeleidt bedrijven bij hun digitale transformatie en geeft advies op meerdere vlakken: het optimaliseren van de interne en externe bedrijfsprocessen, de implementatie van technologische vernieuwingen en de begeleiding van de medewerkers die geïmpacteerd zijn door de transformatie. Op het kruispunt van die drie aspecten werkt BDO Crossroad met een unieke combinatie van verschillende profielen: ingenieurs, economisten en menswetenschappers.

“Karel en ik hebben dezelfde visie op de logistieke keten”, zegt Peter Van Laer, Managing Director van BDO Crossroad. “We willen vooruit en continu verbeteren. Onze samenwerking blijft dan ook niet bij intenties. We hebben al mooie resultaten bereikt. Met Ewals Cargo Care bracht BDO Crossroad bijvoorbeeld een belangrijke strategische klant aan voor Globis.”

“Wij willen bij Globis onze aandacht richten op de ontwikkeling van het best mogelijke supply chain platform”, zegt Karel Van den Berghe, CEO van Globis. “Daarom besteden we de implementatie van onze software uit aan enkele partners, waarvan BDO Crossroad de voornaamste is. Wat begon als een leertraject, is intussen uitgegroeid tot een succesvol partnerschap. Met BDO Crossroad kunnen we verder uitbreiden in het buitenland en wereldwijd mensen vinden die onze software willen implementeren.”

Peter Van Laer ziet het partnerschap met Globis positief evolueren: “De door Globis ontwikkelde modules implementeren wij nu massaal in de Belgische markt. Globis blijft ook de bestaande functies uitbreiden, waardoor we klanten verder kunnen helpen in hun digitale transformatie. Daarnaast bouwen we verder aan het unieke GlobChain-ecosysteem. Dit supply chain integration platform – ontwikkeld door Globis in co-creatie met een aantal andere partners – blijft groeien en nieuwe mogelijkheden bieden. Ten slotte bekijken we samen de uitbreidingsmogelijkheden in de Benelux. Eind vorig jaar bundelde BDO Crossroad haar krachten met Accountants- en Adviesbureau BDO, wat het terrein van Globis aanzienlijk vergroot.”

Peter Dennes joins Globis management team as new General Manager
26/07/2018
Partner in the picture: Globis and BDO Crossroad
03/07/2018

Partner in the picture: Globis and BDO Crossroad

Globis has been working with BDO Crossroad for two years. A team of eight consultants was trained to implement the software and various modules at customers. In addition, BDO Crossroad is positioning Globis’s products within its own network, and in doing so is helping to further develop Globis’s business. Thanks to their combined know-how and mutual support, the two companies are taking the software to the next level.

BDO Crossroad assists businesses with their digital transformation and provides advice in the following areas: optimising internal and external business processes, implementing technological innovations, and supporting employees who are affected by the transformation. BDO Crossroad works where these three areas intersect and employs people from a unique mix of backgrounds, including engineers, economists and social scientists.

Karel and I have the same view of the logistics chain,” said Peter Van Laer, Managing Director of BDO Crossroad. “We intend to move forward and continue to improve, and so our partnership is not limited to intentions. We have already achieved some excellent results. For example, BDO Crossroad introduced a key strategic customer – Ewals Cargo Care – to Globis.

At Globis, we are keen to focus our attention on developing the best possible supply chain platform,” said Globis CEO Karel Van den Berghe. “That is why we are outsourcing the implementation of our software to several partners. Our main partner is BDO Crossroad. What started out as a learning process has now grown into a successful partnership. BDO Crossroad will enable us to expand further in other countries and find people all over the world who want to implement our software.

Peter Van Laer expects that the partnership with Globis will develop positively: “We are currently working on the wholesale implementation of the Globis modules in the Belgian market. Globis will also continue to expand the existing functions, enabling us to help customers on their journey towards their digital transformation. In addition, we are continuing to build on the unique GlobChain ecosystem. This supply chain integration platform – which was developed by Globis in co-creation with several other partners – continues to grow and offer new possibilities. Finally, we are jointly considering opportunities for expansion in the Benelux. BDO Crossroad joined forces with audit and consultancy firm BDO at the end of last year, substantially increasing Globis’s sphere of operation.